Loading...

Rai 1 sống

Loading...

link2

Rai 1 live
Rai 1 sống
 • Tên Kênh : Rai 1
 • Google tìm kiếm từ khóa :

  Rai 1 sống

 • Mô tả : Rai 1 is the primary television station of RAI, the national public service broadcaster, and the most watched television channel in Italy.
 • Trang chủ : www.rai.it
 • Dòng : mms://212.162.68.162/prodtvr1
 • Đất nước : Ý
 • Ngôn ngữ : Ý
 • Danh mục : Chung
 • Liên kết Facebook / Twitter / Youtube :
 • Loại phương tiện truyền thông : Windows Media Player
 • Bitrate : 1090
 • Vị trí địa lý : Không biết
 • Đánh giá của tôi : Bình thường
 • Thông tin coppy phải và thêm : © RAI 2013 – tất cả các quyền. P.Iva 06382641006
  Được thiết kế bởi RaiNet
(Visited 295 times, 1 visits today)

You might be interested in